Personer i LO-förbunden har gjort sig skyldiga till jäv i Arbetsdomstolen, skriver tidningen Lag & Avtal.

Det var i samband med ett mål om skiftarbete på en snusfabrik som domstolens ordförande Karin Renman reagerade på att en av ledamöterna i domstolen, som utsetts av arbetstagarsidan, också satt med i LO-TCO Rättsskydds styrelse.

Karin Renman har också upptäckt andra domar i Arbetsdomstolen där personer ur LO-TCO Rättskydds styrelse varit ledamöter i domstolen. Minst en av dessa domar kommer att tas om.

Svenskt Näringsliv Lars Gellner säger till Lag & Avtal att han inte är förvånad.

– Det kan finnas ett antal redan meddelade domar där någon av domstolsledamöterna varit jäviga på samma sätt som i tvisten om tobaksavtalet, säger han.