Martin Klepke webbledartopp

Självklart har Leif Pagrotsky rätt med sitt utspel om att kollektivtrafiken bör vara gratis.

Hindren för att ta ett jobb ska hållas så låga som möjligt. Men i stället visar den styrande Alliansen i Stockholm med sina kraftiga prishöjningar på arbetsresor samma politiska passivitet för jobb och tillväxt som Alliansens tidigare nedskärningar i infrastruktur.

Men vem ska då betala?

Pagrotsky föreslår att delvis låta månads­korten betalas av arbetsgivaren. Därigenom förs kostnaden ofrånkomligen in i avtalsrörelsen och betraktas som en del av lönen.

Men en vettig jobbpolitik är viktig för hela samhället. Frågan bör därför ligga kvar hos politikerna och lösas skattevägen. Att subventionera med skatter för att skapa jobb är ju inget nytt. Vi har sett Alliansen lägga 15 miljarder kronor per år i bidrag till företag med unga anställda – utan att företagen behöver anställa en enda ny person.

Allt handlar om vad det offentliga ska prioritera för att skapa maximala förutsättningar för jobb och tillväxt och det är utmärkt att Pagrotsky nu poängterar kollektivtrafikens betydelse för jobben.

Tyvärr kan vi konstatera att stora bidrag till företagsägare och höginkomsttagare och höga priser för månadskorten är två delar av borgerlig ideologi som varken befrämjar jobb eller tillväxt.