Livsmedelskedjan Sabis medger att det var könsdiskriminering när en ung kvinna sållades bort i en rekrytering i höstas. Kvinnan får 75 000 kronor genom en förlikning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) förhandlat fram.

När kvinnan ett par veckor efter anställningsintervjun ringde upp den rekryterande chefen fick hon veta att hon inte hade fått tjänsten eftersom ”det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer”.

Det var i höstas som den unga kvinnan sökte ett utlyst jobb i butiken i Haninge söder om Stockholm. Efter beskedet från chefen vände hon sig till DO, som utredde saken och kom fram till att kvinnan hade sållats bort i rekryteringen genom att företaget hade utgått från ”stereotypa föreställningar om olika egenskaper kopplade till kön”, vilket är könsdiskriminering, enligt diskrimineringslagen.

Lagen säger att en arbetsgivare inte får diskriminera den som söker jobb, och inte heller den som gör en förfrågan om jobb.

Arbetet har sökt men inte lyckats nå butiksägaren för kommentar.