Arbetsmarknadsminister Ylva johansson. Foto: Jonas Ekströmer

Arbetsmarknadsminister Ylva johansson. Foto: Jonas Ekströmer

 

Med rätt utbildning och mer studie- och yrkesvägledning ska långtidsarbetslösheten minska i Sverige. Det hoppas arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Hur ska Sverige lösa problemet med långtidsarbetslöshet? Det var frågan för dagen när Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, anordnade sin årliga arbetsmarknadsdag i Stockholm. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser rejäla utmaningar men påpekar att Sverige, jämfört med andra länder, är bra på att ställa om snabbt. Som exempel ger hon att det finns cirka fem miljoner arbetstillfällen och att det skrivs 1,3 miljoner anställningskontrakt årligen.

Men antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt sedan finanskrisen. I mars hade drygt 70 000 personer gått arbetslösa längre än två år, vilket var dubbelt så många som 2008.

Störst problem ser Ylva Johansson bland den unga befolkningen som inte klarat eftergymnasial utbildning. Denna grupp har extremt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Utbildningssystemet är mycket dåligt anpassat till arbetsmarknadens behov. Att vara ung med fel kompetens är ett problem och att ombilda sig är dyrt både för samhället och för individen, säger Ylva Johansson när hon berättar om att många unga utan jobb inte har rätt utbildning.

Ministern hämtar inspiration från bland annat Storbritannien och Tyskland. I Tyskland finns till exempel studie- och yrkesvägledning för allmänheten på arbetsförmedlingar, något som hon vill se i Sverige.

Ytterligare ett recept för att råda bot på långtidsarbetslösheten är så kallade utbildningskontrakt mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. I dessa kontrakt ingår en summa pengar som ska gå till att fånga upp unga som är i utanförskap och ge dem utbildning. Varje kontrakt ska individanpassas efter enskilda behov i stället för att enbart ge unga möjligheten att studera vidare på Komvux eller yrkeshögskola.

Regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU till 2020 står hon fast vid men menar samtidigt att det kan bli svårt att nå och hon gör en jämförelse med nyårslöften.

– Man sätter ett mål för att det ska styra regeringens prioriteringar. Jobben är vår viktigaste prioritering. Det kommer att bli svårt men jag har varit med om stordåd förr.