Pappersarbetarna fick 156 timmar längre årsarbetstid utan att få mer betalt. Pappers stämde Stora Enso i Kvarnsveden, men har nu förlorat i Arbetsdomstolen.

– Det känns surt. Domstolen gör en helt annan tolkning av det lokala avtalet än vi, säger Matts Jutterström, Pappers ordförande.

När Stora Enso Kvarnsveden beslutade att gå från sex till fem skiftlag förlängdes de anställdas årsarbetstid från 1460 timmar till 1616 timmar utan att de anställda fick någon ekonomisk kompensation. Pappers ansåg att det lokala avtalet på bruket reglerade både arbetstidens omfattning och förläggning och att företaget bröt mot avtalet när skiftsystemet ändrades. Facket krävde därför skadestånd på sammanlagt 34 miljoner kronor, vilket Arbetet berättat om tidigare.

Facket lade också ett tolkningsföreträde om att den gamla arbetstiden skulle fortsätta att gälla fram tills tvisten av avgjord, men det upphävde en oenig Arbetsdomstol i höstas.

Nu har domstolen också avgjort själva sakfrågan, och domen ger arbetsgivaren rätt. Domstolen tolkar det lokala avtalet som att Stora Enso hade rätt att fritt välja mellan de två olika driftsformerna. Företaget har därför haft rätt att bestämma över arbetstidens omfattning och förläggning och har inte gjort något fel.

Pappers ordförande Matts Jutterström säger att domslutet är överraskande och han tycker att bedömningen är felaktig.

– Det är något juridiskt mumbojumbo. Avtalet har skrivits och 2003 tog man i hand på att det var det här som gällde. Vi och arbetsgivarna var överens, men nu gäller det plötsligt inte längre.

Att avtalet skulle ha varit dåligt skrivet, eftersom det öppnat för olika tolkningar, tycker han dock inte. Han säger att intentionen varit tydlig när avtalet skrevs, och ingen kunnat förutse det som nu har hänt.

– Vi tvingas konstatera att de anställda nu får jobba 156 timmar mer utan ersättning, så jävligt är det, men det måste de få kompensation för. Jag kan inte se det på något annat sätt, säger han.

Pappers ska nu analysera domen närmare. Sedan kommer någon form av åtgärd, lovar Matts Jutterström.

– När vi analyserat klart får vi komma tillbaka och skruva åt det där som gått fel och gjort det här möjligt. Vi är ju på väg in i en avtalsrörelse nu också, säger han.

Även denna gång var Arbetsdomstolen oenig i sitt avgörande. De två nämndemän som facket utsett reserverade sig mot domslutet.