LO ska arbeta för att de som vårdar sjuka anhöriga ska få bättre villkor för pension, sjukförsäkring och fler betalda semesterdagar.

Det beslutade LO:s representantskap tidigare i dag. Det var GS som lämnat in motion som fick stöd av både LO:s styrelse och representantskapet.

Det handlar om dem som vårdar sjuka anhöriga med närståendepenning. Beslutet innebär att LO ska försöka se till att motsvarande pensionspremien och avgiften till den avtalade sjukförsäkringen AGS betalas för dem som har närståendepenning.

I dag kan närståendepenningen ge högsta 45 semesterlönegrundande dagar. Nu vill LO ändra lagen så att de som vårdar anhöriga har rätt till fler semesterlönegrundande dagar.

LO:s representantskap är det högsta beslutande organet mellan LO:s kongresser. Två gånger om året samlas de valda ombuden till representantskapet.

– I förrförra veckan hade vi i LO och Socialdemokraternas riksdagsgrupp vårt första gemensamma möte, berättade LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson när han öppnade mötet.

Det var företrädare för LO och alla LO-förbund som träffade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. I gruppdiskussioner tog de upp social trygghet, behovet av investeringar och villkor på arbetsmarknaden.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att det handlar om att facket vill vara med och utveckla politiken tillsammans med riksdagsledamöterna, som sitter i utskotten och arbetar fram förslag tillsammans med de andra partierna. Tidigare har LO bara haft möten med S-ledningen. LO-ordföranden säger att diskussionerna med riksledamöterna är ett komplement till mötena med ledningen.

I sitt tal beskrev S-riksdagsledamöternas ledare Tomas Eneroth regeringens politik och vad regeringen prioriterar. Han kritiserade alliansen för de omfattande skattesänkningarna, men han sa också att regeringen vill sänka skatten för pensionärer så att beskattningen av dem blir densamma som för löntagare. Och han sa att det är skattehöjningar på gång.

– De med månadslöner över 50 000 kronor ska få glädjen och lättnaden att bidra till välfärden.

I sin redogörelse för verksamhetsberättelsen lyfte Karl-Petter Thorwaldsson fram Byggnads och Seko. Under förra året slöt Byggnads avtal om huvudentreprenörsansvar och Sekos tågstrejk ledde till bättre anställningar.

Han berättade att det nu finns en arbetsgrupp för att få in ett socialt protokoll i EU:s grundlag. Syftet med ett Socialt protokoll är att se till att arbetstagarnas rättigheter inte underordnas den fria rörligheten.

I arbetsgruppen sitter företrädare för regeringen och facket i Tyskland, Österrike och Sverige.

– Fler regeringar bland annat den franska har ringt oss på LO för att få delta i arbetet för ett socialt protokoll, sa LO:s ordförande.

Även Danmarks, Hollands och Storbritanniens regering har visat intresse för att delta i arbetet med ett socialt protokoll. De tre länderna som startat arbetet tycker dock att det funkar bäst om de jobbar fram ett förslag själva. Och målet är att det ska finnas ett färdigt förslag i december.

Fakta

Närståendepenning kan betalas av Försäkringskassan till den som vårdar en svårt sjuk nära anhörig. Som regel kan närståendepenning betalas ut i högst 100 dagar.