Lars Calmfors. Foto: Henrik Montgomery

Lars Calmfors. Foto: Henrik Montgomery

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, ser flera hinder med regeringens arbetsmarknadspolitik.
– Det här är inte Eurovision Song Contest, säger han om målet att nå lägst arbetslöshet i EU.

Under studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, årliga arbetsmarknadsdag fick arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ta emot bred kritik från Lars Calmfors, professor vid Stockholms universitet.

Diskussionen om hur Sverige ska minska arbetslösheten handlade framförallt om hur unga ska komma in på arbetsmarknaden, liksom det mål som regeringen har om att nå lägst arbetslöshet i EU till 2020. Regeringens åtgärder i finansplanen kallar han för ett ”analytiskt sammelsurium”, det vill säga struntprat.

– För det första måste regeringen precisera vilken åldersgrupp de menar när de pratar om sitt mål. Sedan kan man fråga sig varför vi överhuvudtaget ska sätta upp mål i förhållande till EU. Det här är inte Eurovision Song Contest, säger Lars Calmfors.

Han efterfrågar i stället en procentsiffra vad gäller arbetslösheten som regeringen ska arbeta mot. Därutöver är han kritisk till 90-dagars garantin som innebär att unga högst ska gå 90 dagar innan de sätts i arbete eller utbildning.

– Jag tror att man med denna garanti fångar upp de ungdomar som skulle klara sig bra ändå, säger Lars Calmfors och fäller in att ett återinförande av värnplikten vore ett bättre verktyg.

Lars Calmfors poängterar att det inte finns ett samband mellan långsiktig tillväxt och arbetslöshet. Han menar också att det är svårt att bedöma de samlade effekterna av regeringens arbetsmarknadsreformer.

– Men klart är att de knappast kan sänka den varaktiga arbetslösheten påtagligt. Det är dessutom olyckligt att regeringen inte redovisar beräkningar av effekterna av sina reformer.