WEB_INRIKES

I år infaller nationaldagen på en lördag. Det betyder extra kompensation för utebliven ledighet i många kollektivavtal. Läs om vad just ditt avtal ger.

HRF: När national­dagen infaller på en lördag eller söndag intjänar anställd som arbetar en extra ledighetsdag. Intjänande av extra ledighetsdagar läggs ut av arbetsgivaren efter samråd med den anställde. Utläggning ska meddelas minst en vecka i förväg. Om överenskommelse inte träffas, förläggs dagar som inte tagits ut under kalenderåret till semestern påföljande år.

LIVS: Har valt att överföra värdet från annandag pingst till arbetstidskontot och utöka arbetstidskontot i avtalen med 2,5 timmar.

TRANSPORT: (Transportavtalet, miljöarbetaravtalet och bevakningsavtalet) När annandag pingst försvann växlades den tidigare lediga dagen mot högre lön i ovan nämnda avtal.

HANDELS: Då 6 juni är en helgdag får de som jobbar då 100 procent i ob-ersättning hela dagen. Men det finns inga bestämmelser i kollektivavtal när det gäller ledighet eller andra förmåner om nationaldagen infaller på en lördag.

KOMMUNAL: Alla kompenseras men på olika sätt. De som jobbar rak vecka får en ledig dag medan de som jobbar schema redan har arbetstidsförkortning.

VÅRDFÖRBUNDET: (Allmänna bestämmelser – kommuner, landsting och Pacta-ansluta arbetsgivare) Bestämmelsen gäller dem som arbetar 40-timmarsvecka. Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret. Om man har semester eller är kompensationsledig under hela månaden får man också en ledig dag. Den lediga dagen kan inte sparas till senare år.

IF METALL: (Teknikavtalet) Under avtalsperioden ska parterna undersöka, de år nationaldagen infaller en lördag eller en söndag, om det innebär att mer ordinarie arbetstid lagts ut i jämförelse med då annandag pingst var helgdag. Om så är fallet ska parterna träffa överenskommelse om kompensation. Ett alternativ till beräkningarna är att de lokala parterna slutligt reglerar frågan genom att årligen föra 2,22 timmar till berörda arbetstagares tidsbank.

SEKO: (Ombudsmannaavtalet och AFO-avtalet) Då nationaldagen infaller på en tisdag eller torsdag är måndag respektive fredag fridagar. Alltså utgår ingen extra tidskompensation i år.

SEKO: (Post) Det år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag får medarbetare en annan ledig dag utan löneavdrag i det fall inte annat avtalas lokalt.

GS: Ingen extra kompensation vid helg. Men om nationaldagen infaller en torsdag eller en tisdag är de anställda lediga fredagen efter eller måndagen före.

BYGGNADS: (Entreprenadmaskinsavtalet) De år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska en permissionsdag läggas ut samma år. Arbetsgivaren samråder med arbetstagaren om utläggningen.

BYGGNADS: (Övriga avtal) Ingen extra ledighet, den kompensationen har gjorts i och med att man generellt har högre lön.

PAPPERS: Inget bestämt i kollektivavtal, det är upp till varje arbetsgivare att bestämma lokalt om till exempel en extra ledig dag kan tas ut en annan gång.