Astma förvärras troligen inte av stress på jobbet. Tvärt emot tidigare antaganden visar en stor europeisk studie att jobbstressen inte ger svår astma, i alla fall inte om stressen inte leder till ändrade livsvanor.

Det har länge antagits att psykosociala faktorer som stress på jobbet kan leda till svårare astma. Vissa tidigare studier pekar också i den riktningen, men nu visar en ny stor europeisk studie att så troligen inte är fallet. Ett internationellt forskarlag har undersökt sambanden mellan astma och höga krav och låg kontroll på jobbet, vilket brukar ses som en indikation på jobbstress. De konstaterar du att direkt samband saknas.

– Vår slutsats är att det inte finns något som tyder på att upplevelsen av höga krav och låg kontroll på jobbet är en avgörande faktor för allvarliga fall av astma, säger den danska forskaren Ida EH Madsen, som är en av forskarna bakom studien i en kommentar till studien på det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljös hemsida.

Forskarna fann visserligen ett svagt samband, efter att hänsyn tagits till ålder och kön, men sambandet försvagades ytterligare och är inte statistiskt säkerställt om forskarna också väger in faktorer om livsstil och hälsobeteende.

Höga krav och låg kontroll på jobbet kan ändå indirekt troligen påverka astma, men det sker i så fall genom människors ändrar sitt hälsobeteende av stress.

– Det kan till exempel leda till att man röker mer och dricker mer alkohol än annars. Detta beteende kan då påverka risken att utveckla olika hälsoproblem såsom svår astma, säger Ida EH Madsen.

Studien bygger på data som samlats in mellan 1985 och 2010 i elva europeiska länder. Totalt omfattar studien data om drygt 102 000 arbetande män och kvinnor.