Arbetsmiljöverket ska granska arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg i hela landet under tre år. Det gäller bland annat chefer på akutmottagningar, vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst.

Första linjens chefer kan till exempel vara sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor eller hemtjänstpersonal. Ofta är de arbetstagarnas närmste chef och gemensamt för gruppen är att de har en mycket hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och otydliga instruktioner, enligt Arbetsmiljöverket.

Ett ökat tryck på sjukvården och återkommande överbeläggningar på sjukhus runt om i landet har lett till att cheferna har fått ett ökat ansvar samtidigt som resurserna minskat. Allt färre skyddsombud gör också att de inte har någon att samverka med på arbetsplatsen.

Målet med granskningen är att det ska finnas rutiner för att följa upp den höga arbetsbelastningen för första linjens chefer och att de ska få stöd i sitt ledarskap från arbetsgivaren, konstaterar Arbetsmiljöverket.