REPLIK Arbetsgivarorganisationerna Visita, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv hävdar i en debattartikel i Arbetet att många företag inte kan verka utan att visstidsanställa. Självklart är det så. Därför har vi avtalsvägen kommit överens om gemensamma regler för olika typer av visstidsanställningar som passar olika branscher. Men i dagsläget utgör de visstidsanställda en del av ett ordinarie och långsiktigt arbetskraftsbehov i många företag. I hotell- och restaurangbranschen har 43 procent av de anställda någon form av visstidsanställning. I detaljhandeln är motsvarande andel 29 procent. Menar Visita, Svensk Handel och Svensk Näringsliv på fullt allvar att det är acceptabelt?

Några saker glömmer arbetsgivarna i sin rapport. För det första är det de behovs- och timanställda anställningarna som har ökat mest, vilket är de mest otrygga formerna av visstidsanställningar. För det andra är det inte självklart att visstidsanställningar leder till fasta jobb. På 80-talet hade vi till exempel mycket få visstidsanställningar samtidigt som arbetslöshet var låg och sysselsättningen hög. För det tredje är det är inte heller bara unga som har de otrygga jobben.

Arbetsgivarna vill inte se den utsatthet som många visstidsanställda känner. Det är beklagligt. Det innebär en enorm stress att ständigt vara beredd på att få ett telefonsamtal eller ett sms från arbetsgivare och sedan med kort varsel infinna sig på arbetet. Många av våra medlemmar lever i ständig ovisshet över om de ska få tillräckligt med jobb så att de klarar att betala mat och hyra. Den stressen leder till att många sover med mobilen i handen, livrädda för att missa ett samtal om ett nytt jobberbjudande.

Arbetsgivares rädsla för trygga jobb är svår att förstå. En arbetsplats där de anställda mår bra och känner sig trygga är också en arbetsplats där den enskilde vill göra sitt allra bästa. En anställd som får ökat förtroende från arbetsgivaren kommer att växa och därmed leverera bättre service till gäster i en restaurang eller kunder i en butik. Otrygga jobb får däremot bara unga att snabbt lämna våra branscher för att hitta andra jobb och mer varaktig försörjning.

Vi som parter på arbetsmarknaden vill tillsammans med arbetsgivare skapa seriösa branscher med högre status. Det är något som alla vinner på.

 

Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels

Therese Guovelin, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO

 

Läs arbetsgivarnas inlägg: