Det ska bli svårare att stapla visstidsanställningar på varandra, enligt ett förslag från regeringen. Men förslaget är inte bra nog, enligt TCO som tagit frågan till EU.

I Sverige går det att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra under många år. Detta strider mot EU-direktivet om visstidsarbete har EU-kommissionen konstaterat efter en anmälan från TCO. Om Sverige ska undvika att dras inför EU-domstolen måste reglerna ändras, och i dag presenterade regeringen ett förslag till striktare regler.

Enligt förslaget ska den som har haft allmänna visstidsanställningar hos samma arbetsgivare i mer än två år få fast anställning om den haft tidsbegränsade anställningar som staplats på varandra med uppehåll om högst 180 dagar. Tidigare gällde tvåårsregeln bara under en femårsperiod.

– Vi får bukt med missbruket av visstider men det finns fortfarande goda möjligheter att vara visstidsanställd och att anställa på visstid. Jag tycker att vi har hittat en rimlig balans, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Ekot.

De nya reglerna gäller dock bara anställningsformen allmän visstid. Övriga visstidsanställningar som vikariat och säsongsanställningar kan fortsatt kombineras med allmän visstid och staplas på varandra.

TCO tycker att det är bra att regeringen nu lägger ett förslag om skärpta regler, men anser att förslaget kunde ha varit bättre.

– Det är en förbättring i jämförelse med i dag, men regeringen kunde ha gått längre och gjort reglerna betydligt enklare, säger Lise Donovan, chefsjurist på TCO, som påpekar att även med det nya förslaget kan olika typer av visstidsanställningar staplas på varandra i mer än fem år.

TCO föreslår i stället att den som varit tidsbegränsat anställd hos samma arbetsgivare i tre år sammanlagt under en femårsperiod ska få fast anställning, oavsett vilken typ av visstidsanställningar det har handlat om.

– Vårt förslag skulle både ge ett bättre skydd och är dessutom betydligt enklare att förstå och rätta sig efter, säger Lise Donovan.

EU-kommissionen har avvaktat med att dra Sverige inför EU-domstolen i väntan på åtgärder från den nya regeringen. Om det nya förslaget är bra nog återstår att se, enligt Lise Donovan.

– Det är inte solklart utan ligger i gränszonen. Det är EU-kommissionen som avgör om fallet ska drivas vidare.

Den förra regeringen kom med två förslag för att lösa visstidsfrågan, men båda fick kritik av remissinstanserna och inget av dem ledde till lagstiftning. Den här gången kan förutsättningarna vara bättre, enligt Lise Donovan.

– Regeringen har haft underhandskontakter med parterna under arbetet, vilket är en skillnad från tidigare.

Det kan vara förklaringen till att även Svenskt Näringsliv ser förslaget som acceptabelt.

– I enskilda fall kommer det innebära svårigheter för arbetsgivare. Men det är bra att man inte tar i mer än vad som krävs för att uppfylla EU-kommissionens krav, säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren till TT.