LO vill lösa visstidsfrågan direkt med Svenskt Näringsliv. Lagförslaget om att begränsa visstidsanställningarna fungerar som en botten men de verkliga regleringarna ska göras i avtal, enligt LO.

I dag presenterade regeringen ett förslag om att begränsa möjligheterna att stapla visstidsanställningar på varandra. TCO anser att förslaget inte är bra nog, vilket Arbetet tidigare berättat om, men LO har en annan hållning.

– Vi kan konstatera att det är ett minimalistiskt förslag som bara räcker till att precis klara EU-kravet. Vi vill givetvis gå mycket längre, men vi vill hantera frågan mellan parterna och inte genom lagstiftning, säger Torbjörn Johansson, LO:s vice ordförande och avtalssekreterare.

Han säger att frågor som rör arbetsmarknaden i mesta möjliga mån ska hanteras mellan parterna och inte av politikerna.

– Vi vill slippa det vi kallar ping-pong-regleringar av arbetsmarknaden, det vill säga att reglerna ändras fram och tillbaka beroende på vilken politisk majoritet vi har i riksdagen.

LO och Svenskt Näringsliv håller precis på att besluta om en gemensam utredning om hur visstidsanställningar används i dag. Facket brukar hävda att de tillfälliga anställningarna missbrukas genom att många anställda bara rings in vid behov och har tillfälliga anställningar i åratal. Arbetsgivarna ser visstidsanställningarna som en nödvändighet för flexibiliteten, och anser att facket överdriver problemen.

– Våra verklighetsbeskrivningar, och statistiken vi grundar dem på, stämmer inte överens. Genom att gemensamt utreda hur vanliga visstidsanställningarna är, hur de används, hur de drabbar de anställda och så vidare, får vi en gemensam grund att stå på.

Tanken är att utredningen ska vara klar redan i slutet av året. Torbjörn Johansson hoppas att parterna därefter ska kunna inleda förhandlingar på temat.

– Inget är bestämt än, men för oss är det en viktig fråga. Vi vill inte att folk ska bli utnyttjade som daglönare och inte kunna planera sina liv. Det finns säkert ett antal lösningar som vi parter skulle kunna komma fram till som är bättre än dagens regler, säger han.

Ur det perspektivet är han relativt nöjd med regeringens förslag till regleringar.

– Förslaget ser till så att vi klarar EU-lagarna och det är givetvis viktigt, men sedan är det upp till oss och arbetsgivarna att hitta lösningar.