Arbetslösheten sjunker, framför allt bland unga. På ett år har antalet arbetslösa ungdomar minskat med 10 000 personer till 70 000.

– Vi ser att arbetslösheten fortsätter minska, men i en allt långsammare takt. Samtidigt är det en kraftig nedgång av antalet ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

I slutet av april var andelen arbetslösa 7,7 procent och ett år tidigare låg den på 8,0 procent, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Antalet arbetslösa i april var 366 000 och det är 11 000 färre än i april 2014. Antalet arbetslösa unga minskade under året med 13,1 procent.

– De ungdomar som har fullföljt gymnasiet har goda jobbmöjligheter. Det finns fortsatt många jobböppningar inom till exempel handeln och vården, där många traditionella ingångsjobb finns, säger Mats Wadman i pressmeddelandet.

Arbetslösheten bland dem som är födda i Sverige minskade medan den ökade bland utrikes födda. Under april anmäldes färre som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen än ett år tidigare. Varslen om uppsägning var färre i år än för ett år sedan.