Pilotfacket SPF varslar om strejk i den svenska delen av SAS från den 21 maj. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal avbryts med omedelbar verkan.

– Förvånande, kommenterar SAS.

Peter Larsson, ordförande i pilotfackets SAS-sektion, anser att förhandlingarna varit komplicerade.

”Vi har många olösta frågor inom flera för oss viktiga områden. Sedan en lång tid står parterna långt ifrån varandra och vi ser inte att förhandlingarna leder någonstans”, säger han enligt ett pressmeddelande från Svensk pilotförening (SPF).

Malin Selander, presschef på SAS i Sverige, säger att bolaget är förvånat över piloternas åtgärd. Men hon hoppas på en fortsatt dialog med facket, och pekar på att man lyckats förhandla fram ett avtal med danska pilotföreningen. I Norge pågår fortfarande förhandlingar, men där har man inte kommit överens om något avtal.

– Vår målsättning är att vi ska skapa moderna och mer flexibla kollektivavtal. Framför allt vill vi ju erbjuda kollektivavtal för att säkra anställningstrygghet i SAS för piloterna enligt den skandinaviska modellen, säger Malin Selander.

Behovet av det Selander kallar ”att modernisera våra avtal” beror enligt henne på marknadssituationen och den stenhårda konkurrens som råder i flygbranschen.

Pilotfackets Petter Larsson uppger att svenska SAS-piloter gärna deltar i konstruktiva lösningar av de utmaningar bolaget står inför.

”För att nå en lösning som bägge parter kan acceptera krävs det dock att SAS har en vilja att backa från sina krav på ytterligare kraftiga eftergifter i vårt kollektivavtal”, säger han.

Larsson anser att konflikten till stor del handlar om att försvara arbetstillfällen och piloters rätt till karriärmöjligheter i bolaget.

Malin Selander glider undan TT:s frågor om risken för att hela den svenska delen av SAS flygplansflotta kommer att stå på marken om knappt två veckor.

– Vi är helt inställda på att vi ska komma i mål med ett nytt kollektivavtal, säger hon.

Selander betonar dock att bolagets mål är att avtalen ska bli flexiblare och enklare för att SAS ska kunna bli ”lite mer snabbfotad” i den marknadssituation och konkurrens som råder.