Ge asylsökande som tar sig till Sverige på egen hand tillfälliga uppehållstillstånd och upprätta en lista över ”säkra länder”. Det föreslog Moderaterna på en pressträff i dag.

WEB_INRIKES Därmed gör partiet gemensam sak med Kristdemokraterna som också vill ge asylsökande tillfälliga tillstånd i stället permanenta. Det framkom när partiledaren Anna Kinberg Batra presenterade partiets förslag till ”en förnyad integrations- och migrationspolitik” i dag. Förslagen syftar till att skapa snabbare vägar till jobb och öka ansvaret för flyktingmottagandet inom EU, menade hon.

Det tillfälliga tillståndet ska gälla i tre år och övergå i permanent uppehållstillstånd om personen får en anställning med uppvisad inkomst. Eller om den asylsökande fullföljt sina skyldigheter enligt etableringsplanen och skyddsbehovet kvarstår efter tre år.

Med ”säkra länder” menar M en del grannländer till EU där de asylsökande i normalfallet saknar skyddsbehov. På det sättet vill partiet snabba på asylprocessen.

Moderata ungdomsförbundet, MUF, är dock starkt kritiskt till förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd och lovar att arbeta hårt för att motarbeta förslaget fram till partistämman senare i år.

– Vi ska inte möta människor på flykt med hot om hemresa. Vi borde välkomna dem med jobb och integration, säger MUF:s förbundsordförande Rasmus Törblom till SVT.