Öka de anställdas ägande i ­företagen,  och vinstdela! Så kan företagen ­stärkas och ojämlikheten minska. Det skulle också medföra ökad finansiell stabilitet och högre sysselsättning.

richardbfreeman

Richard B Freeman. Foto: OECD/Michael Dean

Harvardekonomen Richard B Free­man kallar det ”shared capitalism”, som på svenska blir delägd kapitalism. Det är han som hävdar att vinstdelning och större ägande både ökar jämlikheten och stärker sysselsättningen.

Richard B Freeman har skrivit rapporten Workers Ownership and Profit-Sharing. Det är en del av LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

– Shared capitalism kan vara ett sätt att på lång sikt balansera kapitalismen. I Sverige kanske facket inte har störst behov av detta, men vi har möjlighet att i lugn och ro diskutera tankarna, säger Claes-Mikael Jonsson på LO, som leder projektet.

Rapportförfattaren tar avstamp i den ökade ojämlikheten och den långdragna finanskrisen. Hans lösning är att facket ska se till att öka de anställdas ägande i företagen och att öka vinstdelningen. Enligt honom kommer detta att göra att marknadsekonomin utvecklas så att alla tjänar på det.

Författaren räknar upp fördelar facket får av delägd kapitalism: Facket kan komma ifrån debatten om ökad flexibilitet, skaffar sig nya kunskaper, påverkar genom sitt ägande och får nya bundsförvanter.cmjcitat

Bland de risker Richard B Free­man tar upp finns att de anställda kan se sig själva mer som ägare än som anställda som behöver facket, och att de anställda blir mer ekonomiskt sårbara genom att de både har sitt jobb och sina besparingar i samma företag. Och att ojämlikheten skulle öka mellan dem som jobbar i företag som går bra och dem som arbetar i mindre framgångsrika firmor.

– Riskerna finns, så man får fundera på om idéerna över huvudet taget är genomförbara, säger Claes-Mikael Jonsson.

I en bilaga till rapporten jämför författaren delägd kapitalism med löntagarfonderna.  Båda syftar till att minska ojämlikheten. Löntagarfondernas ägande skulle bygga på fackföreningsstyrda fonder medan den delägda kapitalismen bygger på olika former av ägande, bland annat individuellt aktieinnehav.  Författaren tror också att det finns stöd för idén om delägd kapitalism bland kapitalägare medan motståndet var mycket starkt bland dem mot löntagarfonderna.

Rapporten presenteras i dag, fredag, på ett seminarium, där Richard B Freeman deltar. Seminariet hålls i LO-borgen, Barnhusgatan 18, Stockholm kl 13.30