Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Vi har ett gott och väl utvecklat internationellt fackligt samarbete och kan påverka de fackliga villkoren i världen. Nu tar vi nästa steg och skapar en gemensam biståndsorganisation. Det är ett nytt avstamp. Vi kommer att bli bättre på att stödja uppbyggnaden av nya fackliga rörelser. Behoven är enorma, säger Tobias Baudin, vice ordförande i LO.

Göran Arrius, Sacos ordförande, säger att skälet för Saco att gå med i organisationen är att de vill förbättra villkoren för akademiker runt om i världen.

– För det är inte självklart att akademiker har bra villkor, säger han.

TCO:s ordförande Eva Nordmark sa strax efter att det nya namnet presenterats:

– Vårt engagemang och solidaritet känner inga landsgränser.

LO:s Tobias Baudin, TCO:s Eva Nordmark och Sacos Göran Arrius avtäcker biståndsorganisationens nya namn. Foto: Maja Suslin

Förra året började LO-TCO Biståndsnämnd göra om sina stadgar för att även Saco skulle kunna gå med.

Flera av Sacos förbund – som Sveriges ingenjörer och Akademikerförbundet SSR – vill hjälpa systerförbunden i andra länder, och för att få tillgång till Sidapengar som biståndsnämnden förmedlar måste de gå med i organisationen.

Fackets biståndsorganisation har ett treårigt ramavtal med Sida och får kring 120 miljoner kronor varje år fram till 2016. De får dessutom ett informationsbidrag på 10 miljoner per år under perioden 2014-2016.

Fakta

Fackligt bistånd

LO-TCO Biståndsnämnd har funnits sedan 1977 och är det fackliga samarbetsorganet för fackligt utvecklingssamarbete. För närvarande driver de 99 fackliga utvecklingsprojekt i 82 länder. Det handlar om att stärka facklig verksamhet i olika länder, bidra till en smidigare arbetsmarknad, bättre arbetsmiljö, jämställdhet men även bekämpa hiv och aids. Merparten av pengarna kommer från Sida, men centralorganisationerna LO, TCO och Saco bidrar också med pengar.

 

Global fattigdom

1,5 miljarder människor har osäkra arbetsvillkor och varje dag dör 6 300 människor i världen på sina jobb eller i arbetsrelaterade skador. 850 miljoner människor lider av undernäring. 35 miljoner människor lever med hiv, och malaria dödar fortfarande 600 000 människor årligen.

 

Källa: LO-TCO Biståndsnämnd