Fackförbunden har ett ganska lågt anseende hos svenska folket. LO ligger i botten medan Sveriges ingenjörer klarar sig bäst.

Sju tusen personer har fått svara på frågor om de tolv största och mest kända fackliga organisationerna, för att fastställa vilket anseende de har hos allmänheten. Resultatet ger en ganska dyster bild för facket.

– Anseendet är generellt lågt, men jämför man med den första mätningen vi gjorde 2009 ser vi ändå tydligt att det har förbättrats, säger Robert Gelmanovski, vd för analysföretaget Nordic brand som gjort undersökningen.

De tillfrågade har fått svara på frågor inom ett antal olika områden och svaren har sedan sammanställts till ett anseendeindex på en skala från 0 till 100. Inget fackförbund når gränsen för ett bra index som ligger på 70. De största problemen för facket finns enligt undersökningen inom områdena ledarskap, värde för pengarna, hur uppdraget utförs och nytänkande.

Att de fackliga organisationerna har relativt lågt anseende kan enligt Robert Gelmanovski till stor del förklaras av förväntningarna som allmänheten har.

– Förväntningarna på facket är att de ska leverera hög lön och bra arbetsvillkor. Gapet mellan folks förväntningar och det faktiska utfallet kan vara stort när det gäller facken.

För att öka anseendet bör facken bli bättre på att berätta vad de faktiskt gör, och varför de är till nytta för medlemmarna.

– Fackförbunden måste beskriva vilken skillnad de gör i dagens samhälle. Förr i tiden när arbetsvillkoren var sämre var skillnaden tydligare. Förväntningarna på facket lever kvar sedan dess.

Bäst anseende i undersökningen får Sveriges Ingenjörer, Unionen och Jusek. I botten finns LO, Kommunal och Vårdförbundet.

Att facken i offentlig sektor ligger lägst kan troligen förklaras av att deras medlemsgrupper ofta ses som orättvist lågavlönade och att de har tuffa arbetsvillkor. Att ingenjörerna ligger i toppen tror Robert Gelmanovski beror på den höga status gruppen har.

– Sveriges Ingenjörer drar säkert fördel av att ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och att ordet har en positiv klang, säger han.

Om undersökningen

De tolv fackliga organisationer som undersökts är (anseendeindex inom parentes):

• LO (52)

• Kommunal (55)

• Vårdförbundet (56)

• Lärarförbundet (58)

• Lärarnas riksförbund (59)

• IF Metall (59)

• Saco (60)

• TCO (61)

• Läkarförbundet (62)

• Jusek (65)

• Unionen (66)

• Sveriges Ingenjörer (68)

Undersökningen om fackförbunden är en del i en större undersökning om myndigheters och organisationers anseende. Intervjuerna med 7 000 personer åldern 18–74 år genomfördes i april i år.