Hög arbetsbelastning och känslor av att det inte går att sköta jobbet helt rättssäkert.

Sådana faktorer ligger bakom att sex av tio biståndshandläggare inom äldreomsorgen funderar på att byta arbetsplats, enligt en undersökning som fackförbundet Vision Göteborg gjort.

– Lite chockartat, säger fackordföranden Marcus Gustavsson till Göteborgs-Posten.

Daniel Bernmar (V), ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen, säger att de styrande politikerna inte fått någon indikation på att biståndshandläggare skulle ha det extra besvärligt. Han uppger dock att arbetssituationen är pressad för alla som jobbar i välfärden.