Övertidsarbetet motsvarar 117 000 jobb. De som jobbar över arbetar nästan en extra arbetsdag varje vecka. Allra mest övertid arbetar anställda i Stockholm, Gävleborg och i Västerbotten.

– Vi jobbar mycket och det kan vi se i statistiken år efter år. Det tyder på slimmade organisationer, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef hos Unionen.

Unionen har bett SCB att med hjälp av AKU – arbetskraftsundersökningarna – räkna fram övertidsuttaget fördelat på länen. Första kvartalet i år arbetade drygt 740 000 personer över och de arbetade i genomsnitt 6,3 timmar utöver sin ordinarie arbetstid varje vecka. Det är 17,5 procent av de anställda som jobbar över.

Cecilia Beskow säger att många tjänstemän dessutom har svårt att bedöma hur mycket de egentligen arbetar eftersom de jobbar gränslöst och gör arbetsinsatser spridda över dygnet. Ett annat problem är att arbetsuppgifterna i stor utsträckning är individualiserade, vilket betyder att det är bara just den personen som kan göra jobbet och följden blir att arbetsuppgifterna läggs på hög om den anställde är sjuk eller frånvarande av något annat skäl.

– Om man jobbar för mycket kan man bli sjuk. En arbetsgivare är skyldig att ta in arbetstiden i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men vi kan se att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar.

– För våra arbetsmiljöombud är stress och arbetstid de allra viktigaste frågorna.

Nästan var femte anställd jobbar över och deras övertid är i genomsnitt 6,3 timmar per vecka. Övertiden motsvarar runt 117 000 jobb och det är mer än en fjärdedel av alla arbetslösa.

Cecilia Beskow blir förvånad över hur många jobb övertiden motsvarar.

– Det främsta fackliga kravet är att det måste finnas ett bra arbetsmiljöarbete. Både vi och företagen vill ha en konkurrenskraftig verksamhet. Och det är klart att man måste kunna diskutera att anställa flera om man blir sjuk av stressen i jobbet, säger Unionens samhällspolitiska chef.

Störst är övertidsuttaget i Stockholm, Gävleborg och Västerbotten där den genomsnittliga övertiden är 6,7 procent. Minst övertid arbetar de anställda på Gotland och i Halland.

Jämfört med första kvartalet förra året har den genomsnittliga övertiden ökat något men andelen och antalet som jobbar över har minskat något.

Uträkningen

Under första kvartalet i år arbetade 743 100 personer i genomsnitt 6,3 timmar övertid varje vecka. Deras sammanlagda övertid var 6,3 x 743 100 timmar. För att få fram hur många jobb det motsvarar delade vi med 40 timmar.