De kinesiska bönderna flyttar inte längre in till städerna och befolkningen blir allt äldre. Det påverkar inte bara lönerna i Kina utan hela världens arbetsmarknad.

Bönderna flyttar inte längre in till städerna. Åtminstone inte i samma omfattning som tidigare. Dessutom blir befolkningen äldre. Det här påverkar inte bara den kinesiska arbetsmarknaden utan troligen hela världen som varit beroende av den asiatiska tillväxten.

Tidningen Financial Times har tagit ett stort grepp på vilka konsekvenser den interna migrationen i världens folkrikaste land kommer att få. Under flera årtionden har de stora folkomflyttningarna i landet varit en viktig faktor för tillväxten.

Industrierna som växt fram i urbana områden har kunnat använda sig av billig arbetskraft från landsbygden. Det har gjort att lönerna har kunnat hållas nere. Landet har kunnat producera varor billigt som det sedan fått stora exportinkomster ifrån.

Nu håller det på att förändras.

Kina har nått vad Financial Times beskriver som ”Lewis Turning Point” som är en etablerad teori som formulerades av ekonomen Arthur Lewis. Han beskrev varför industrilönerna i jordbrukssamhällen under en lång tid kunde hållas på en låg nivå. I början går pengarna till företagen och eventuellt staten. Efter ett tag, när landet blivit mer urbaniserat, kommer en vändpunkt då lönerna stiger snabbt.

I Kina har ettbarnspolitiken bidragit till att den vändpunkten kommit fortare.

Jobben i städerna har gjort att många lämnat sina byar och allt färre bor kvar på landsbygden. Framför allt är det de unga som flyttar.

– Om du reser till en mindre by så kommer du inte att hitta några lantarbetare som är under 30 år, säger Cai Fang, som är rådgivare till regeringen och vice ordförande för akademin för Samhällsvetenskap, till Financial Times.

Industrierna i städerna kan inte längre räkna med att landsbygdsbor ska kunna ta jobben. Lönerna spås öka kraftigt och tillväxten i Kina väntas bromsa in.

Mellan 1995 och 2009 var tillväxten i Kina i genomsnitt 9,8 procent per år. Under perioden 2016 till 2020 är prognosen att det blir 6,1 per år.

Den stora interna migrationen tros även få andra konsekvenser. I dag gäller det sociala skyddsnätet endast de som bor kvar i sina städer eller byar. Enligt statistikmyndigheterna jobbade dock minst 278 miljoner utanför sin hemstad. Det innebär att många saknar en grundläggande social trygghet. Den stora interna migrationen i landet har därför, enligt Financial Times, ökat behovet av att göra förändringar i socialförsäkringssystemet.