Finlands statsministerkandidat Juha Sipilä (c) flirtar med arbetsmarknadsparterna. Men han får nobben av landsorganisationen, vad gäller tanken på ökat antal arbetstimmar.

– Det skulle i realiteten innebära lönesäkningar, konstaterar SAK-ordföranden Lauri Lyly.

Efter riksdagsvalet i april, där centern blev den stora segraren, vände sig dess ledare till de tre centralorganisationerna samt arbetsgivarna.

Det Sipilä vill få till stånd är ett slags ”samhällskontrakt”.

I brev till organisationerna frågar han bland annat hur Finland ska kunna uppnå fem procent högre produktivitet.

Även om tonen är sonderande, menar SAK att här lurar en fara för ökad årsarbetstid med uppemot hundra timmar eller två och en halv vecka.

– Det finns rikligt med exempel på hur vi kan skapa ökat mervärde utan att förlänga arbetstiden. Bättre arbetsorganisation, individuella arbetstider och förbättrad arbetsmiljö är några, påpekar Lauri Lyly och tillägger:

– Ökat antal arbetstimmar behövs, men då till dem som idag är arbetslösa eller undersysselsatta.

På måndagkvällen träffade så statsministerkandidaten de tre fackliga centralorganisationernas samt arbetsgivarnas, EK, ordförande.

Medan tjänstemännens Antti Palola och akademikernas Sture Fjäder efteråt sade ja till fortsatta förhandlingar, är SAK mera skeptiskt.

Arbetsgivarnas Jyri Häkämies vill avvakta konkreta förslag.

Centerledaren och statsministerkandidaten Juha Sipilä kommer under veckan att ha samtal enskilt med de olika arbetsmarknadsorganisations-ordförandena.

Han tog på måndagen inte ställning till frågan om ökat antal arbetstimmar, men faststlog att det skulle kunna vara en metod för produktivitetsökning.

”Fast detta är”, citeras han i dagstidningen Helsingin Sanomat, ”inte några lätta övningar.”

Sören Viktorsson
Helsingfors