Vissa grupper kan undantas från skyldigheten att rapportera, enligt arbetsmarknadsministern. Foto: Jonas Ekströmer

Senare i maj kommer Arbetsförmedlingen med ett förslag om ”att undanta vissa grupper från att aktivitetsrapportera.”

– Jag tycker inte att det är rimligt att alla ska avkrävas aktivitetsrapporter, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Men det lär dröja innan förslaget blir verklighet. Orsaken är att regeringen måste ändra i en förordning, lite förenklat en lag som regeringen beslutar om på egen hand. Det är inte gjort i en handvändning. Det krävs en del aktivitet på arbetsmarknadsdepartementet.

Sedan ett drygt år tillbaka ska alla arbetslösa aktivitetsrapportera. Drygt 300 000 arbetslösa, tre av fyra, riskerar att bli av med ersättning om de inte rapporterar i tid varje månad. Det enda undantaget är arbetslösa med socialbidrag och arbetslösa som inte får några pengar alls.

Staten kan inte sänka eller dra in deras ersättning, eftersom de inte får några pengar från staten. Däremot kräver många kommuner att de ska delta i åtgärder – annars får de inget socialbidrag.

Aktivitetsrapporterna infördes med start den 1 september 2013, tillsammans med hotet om indragen ersättning för arbetslösa med a-kassa. Samtliga partier utom Vänsterpartiet röstade för den nya lagen i riksdagen.

Däremot fick dåvarande arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) hård kritik i riksdagen när lagen väl började tillämpas.

Sedan den 1 mars gäller hotet om indragen ersättning även ungdomar och långtidsarbetslösa. Alliansen gick inte till riksdagen med förslaget, utan ändrade i en förordning.

Starten har inte blivit någon succé. 33 500 ungdomar och långtidsarbetslösa rapporterade inte i mars. I april hade antalet bara minskat till 31 000. Av dem är det 11 500 som varken rapporterade i mars eller april.

Sanktionerna skärps i fem steg. De som inte rapporterade i mars och april har redan nått det andra steget. Möjligen har de inte så mycket att förlora. De som inte var med i en a-kassa när de blev arbetslösa får ersättningar som ligger under socialbidragsnormen.

Redan i höstbudgeten talade den rödgröna regeringen om att ”systemet med aktivitetsrapporter ska ses över som ett led i arbetet för att minska administrationen och effektivisera Arbetsförmedlingen”.

– Aktivitetsrapportering är ett trubbigt instrument. Jag tycker inte att alla ska behöva rapportera. Det är rimligt att arbetsförmedlare och arbetssökande kan komma överens om hur man ska redovisa att man står till arbetsmarknadens förfogande, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Aktivitetsrapporter är säkert bra i vissa situationer för vissa personer, men de blir ett trubbigt instrument om alla ska behöva använda dem.

Straffen skärps i fem steg

En missad aktivitetsrapport leder till straff. Första gången blir det en varning. Femte gången dras ersättningen in i 45 dagar. Efter avstängningen sänks beloppet till 223 kronor per dag.  Långtidsarbetslösa med den högsta ersättningen, 680 kronor om dagen, blir av med nästan 9 000 kronor i månaden under resten av sin arbetslöshet.

För arbetslösa med a-kassa infördes reglerna på hösten 2013. Under det första året med de nya reglerna blev 568 arbetslösa utförsäkrade från a-kassan. 72 728 drabbades av sanktioner. Lågutbildade, lågavlönade, utrikes födda och människor med funktionsnedsättningar straffades mest. Det visar en kartläggning av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.