Statsminister Stefan Löfven fick en applåd redan innan gick han upp i talarstolen på TCO:s kongress.

– Att a-kassan höjs för första gången sedan 2001 är värt en applåd, sa TCO:s ordförande Eva Nordmark.

I dag och i morgon håller TCO kongress i kursgården Bergendal norr om Stockholm. Kongressen är nedbantad och ombuden inte fler än att de ryms i en lokal med 80 sittplatser.

Men TCO växer. Noteringen är drygt 125 000 fler medlemmar sedan förra kongressen 2011.

– En helt enastående utveckling som saknar motstycke i vår tid. TCO är den organisation som växer mest i Europafacket. Ingen annanstans i världen har vi så hög organisationsgrad bland tjänstemän som i Sverige, betonade Eva Nordmark i sitt inledningstal.

Hon påminde om TCO:s insatser för att bilda opinion för bättre a-kassa.

– Efter år av hårt arbete har vi äntligen fått ett löfte om höjt tak i a-kassan.

Samtidigt efterlyste hon en bredare arbetslöshetsförsäkring för fler arbetslösa.

– Bara hälften av de öppet arbetslösa har rätt till a-kassa på grund av de tuffa villkoren. Resten är hänvisade till egna besparingar, till familj och vänner eller till socialbidrag.

Stefan Löfven talade till en välvillig publik. Han lyckades få ombuden att applådera den förbättrade arbetslöshetsförsäkringen en gång till.

Nu behövs en kompetensförsäkring.

– Du ska alltid ha ekonomisk möjlighet att utveckla din kompetens under ditt arbetsliv.

Han utlovade också en aktiv politik för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

–  Vi inför jämställdhetsbudgetering. Alla ministrar ska gå igenom bristerna i jämställdhet på sina områden och föreslå reformer. Resultat blir en feministisk agenda.

En TCO-kongress är inte riktigt som en LO-kongress. Stefan Löfvens tal följdes av filmade hälsningar från fem partiledare. Annie Lööf (C) missade inspelningen och skickade ett telegram. Sd var inte inbjudna.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Sacos ordförande Göran Arrius höll korta tal. Båda pratade om det allt tätare samarbetet mellan LO, TCO och Saco.

Karl-Petter Thorwaldsson underströk att framtiden kräver mer samarbete. Orsaken är helt enkelt att dåliga arbetsvillkor sprider sig till nya grupper.

– De skitvillkor vi redan ser bland arbetare kommer att sprida sig till tjänstemän och akademiker.

2005 gick TCO och Saco tillsammans om LO. 2014 hade TCO och Saco totalt knappt två miljoner medlemmar, LO knappt 1,5 miljoner.