Antalet svenskor som skaffar sig behörighet att arbeta som sjuksköterskor i Norge minskar kraftigt. 878 svenska sköterskor fick sådan legitimation förra året, en minskning med nästan 400 jämfört med 2013.

– Villkoren i Sverige har blivit bättre, sjuksköterskelönerna har ökat och fler väljer att jobba kvar, säger Mette Langvik på bemanningsföretaget Manpower till Svenska Dagbladet.

Den norska kronan har på senare tid försvagats kraftigt, vilket är ett annat skäl till att det inte är lika lönsamt för svenskar att arbeta i Norge.