Efter bottenplaceringen i OECD:s Pisa-undersökningar får svensk skola ny svidande kritik. Sverige står inför en allvarlig lärarkris, slår OECD fast i en ny rapport. Nu kräver båda lärarfacken höjd lön och status.

Den satsning på lärarlöner som regering utlovat är inte tillräcklig, anser Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR), i en kommentar till OECD-rapporten som publicerades i dag.

bojansson– Dagens huvudmän kan inte längre smita undan utan måste redan nu satsa på att höja lärarlönerna och förbättra kompetensutvecklingen.

LR anser att staten borde ha det övergripande ansvaret för skolan. Det skulle öka likvärdigheten och kunskapsresultaten.

– Det behövs ett större nationellt ansvar för skolan. Det bekräftade OECD i sin granskning i dag. Jag kommer själv att lyfta frågan om statens styrning, finansiering och ansvar inom Skolkommissionen. Det är dags att lyfta den våta filt som ligger över denna fråga.

Även Lärarförbundet konstaterar att lärarnas status och lön måste höjas, för att elevernas skolresultat ska peka uppåt igen.johannajaaraastrand

– Det som måste göras redan i dag är att värna nuvarande lärare. Förutom lönen handlar det om arbetsbelastning och att låta lärarna vara lärare. Låta dem planera sin undervisning och vara med eleverna och inte drunkna i administrativt arbete, säger förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand till SVT.

 

Läs också: