GENMÄLE Sofa Farade Awale, hyrläkaren som ­intervjuades förra veckan, protesterar mot verksamhetschefens beskrivning av den inhyrda personalen.

Vi inhyrda läkare avslutar vårt jobb med tacksamhet från vårdcentralerna. Samtidigt har andra klagat och visat missnöje.

Men för mig är det obegripligt och ofattbart att en verksamhetschef, Susanne Wieland som har så stort ansvar, uttrycker sig på ett nedlåtande sätt om hyrläkare. Detta när det inte finns läkare överhuvudtaget på Hallsbergs vårdcentral, som har listat mer än 10 000 patienter.

Hon beskriver oss som oansvariga och inkompetenta. Verksamhetschefen har inte den medicinska kunskapen för att kunna bedöma läkarens kompetens.
Ordet kontroll som hon har uttryckt är förskräckligt och sorgsamt. Vi är färdiga utbildade läkare med olika erfarenhet. Inte nog med det, vi har dessutom lång utbildning bakom oss som kontrollerats av myndigheter som har godkänt oss att verka som läkare i Sverige.

När jag kom till Hallsbergs vård­cent­ral möttes jag med respekt. Jag arbetade från klockan 8 på morgonen till 16.30 på eftermiddagen.

Efter hemkomsten kunde jag inte koppla av utan att tänka på arbetet. Jag har haft ganska många patienter med multipla sjukdomar med olika svårighetsgrader samt också enkla åkommor.

Det är min skyldighet som läkare att se till att patienten får rätt behandling med rätt diagnos. Jag protesterar mot påståendet att hyrläkare är inkompetenta och ansvarslösa. Anställ då i stället läkare som kan täcka behovet som finns.

Sofa Farade Awale