Martin Klepke webbledartopp

I dagens nummer av Arbetet upprepar Stefan Löfven målet att nå EU:s lägsta arbetslöshet fram till år 2020.

Det är utmärkt med höga ambitioner. Men det är samtidigt lätt att se problemen.

Bland annat sticker regeringens utfästelse att få statens finanser i balans till år 2018 i ögonen. Utfästelsen skapar en hämsko mot jobbsatsningar och känns som en ogenomtänkt prioritering i skenet av vår höga arbetslöshet.

Socialdemokraternas parlamentariska minoritetsställning ska inte heller underskattas.

Att få med sig Vänsterpartiet i finansieringar av jobbsatsningar blir troligen inte svårt. Däremot har Miljöpartiet en egen linje i många frågor.

Partiet vill ha kvar såväl rutavdrag som sänkt krogmoms, en statlig utgift som omfördelat skulle räcka till 10 000 lärartjänster.

En mindre men dock en fara är också de borgerliga partiernas försök att förhala beslutet om att omvandla överskottsmålet till ett mål om en statsbudget i balans.

Såväl LO som Svenskt Näringsliv har kritiserat förhalningsförsöket, men om de lyckas skjuts en del resurser mot arbetslösheten på framtiden.

Löfvens föresats är utmärkt. Men i det kommande budgetarbetet behövs både en översyn av egna prioriteringar och större insikter hos Miljöpartiet om föresatsen ska lyckas.