medl2

Carina Gunnarsson blir Medlingsinstitutets tredje generaldirektör efter Anders Lindström och Claes Stråth. Foto: CLAUDIO BRESCIANI

 

Arbetsdomstolens ordförande Carina Gunnarsson blir Medlingsinstitutets tredje generaldirektör. Hon börjar i september, samtidigt som den stora avtalsrörelsen sätter i gång. 400 nya avtal för 2,5 miljoner löntagare ska förhandlas fram 2016.

– Det blir ett väldigt intensivt år, konstaterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Mycket kan ställa till det. Kvinnolönerna, svenska minimilöner genom allmängiltigförklaring av kollektivavtal inom till exempel Byggnads och Transports områden och regeringens tre extra miljarder till lärarlöner är bara tre exempel.

Men Carina Gunnarsson passar på frågorna. Det mest konkreta svaret är att lärarlönerna blir ”en faktor som man får förhålla sig till”.

– Eftersom jag inte ens har börjat, kan jag inte svara på om de kan komplicera avtalsrörelsen.

Medlingsinstitutet har bara funnits i 15 år. Claes Stråth är chef sedan nio år. Det är så länge en generaldirektör kan sitta. Han har fyllt 67 och fått sitt förordnande förlängt två gånger.

Carina Gunnarsson är förordnad till hösten 2019. Då fyller hon 65 år. Hon ser det snarast som en fördel att hennes företrädare har suttit så länge.

– Det är lättare att efterträda någon som har suttit länge och gett stabilitet åt myndigheten. Motsatsen hade varit värre.

Ylva Johansson tycker att Claes Stråth har gjort ”ett alldeles utmärkt arbete”.

– Det har varit en svår uppgift att hitta någon som kan fylla hans kostym. Det krävs någon som har kompetens, driv och förtroende hos arbetsmarknadens parter. Valet av Carina Gunnarsson är förankrat bland dem.

Carina Gunnarsson är 60 år. Sedan 1998 är hon ordförande i Arbetsdomstolen.

– En förutsättning för att komma ifråga för den här posten är att man har förtroende hos arbetsmarknadens parter. Det har jag uppenbarligen fått. Det känns väldigt stort, tycker hon.