Arbetsmiljöverket ska genomföra 300 inspektioner av socialsekreterares arbetsmiljö i södra och östra delarna av landet i år. Granskningen kommer att fortsätta under 2016-17 och då omfatta hela landet.

40 procent av socialsekreterarna uppger att de utsätts för hot om våld i arbetet. Det gäller alltifrån dödshot från klienter till upprepade påringningar till privattelefonen.

– Det här är en utsatt yrkesgrupp och det är viktigt att det finns rutiner på arbetsplatser för att förebygga till exempel vålds- eller hotsituationer. Ett krav som vi ställer är att det ska finnas en reträttväg ut ur rummet utan att arbetstagaren ska behöva passera besökande, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör.

Totalt 36 000 personer arbetar som socialsekreterare och kuratorer, varav drygt 30 000 är kvinnor.

Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär inom yrkesgruppen. 65 procent av kvinnorna uppger att de har svårt att koppla av tankarna på jobbet under fritiden.