En kvinnlig anställd som utsatts för sexuella trakasserier på Max fick inte sitt ärende prövat i domstol. Däremot har Max nu vidtagit åtgärder mot diskriminering, enligt DO. 

I sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, berättade en kvinnlig anställd att hon vid flera tillfällen utsatts för något som hon uppfattade som sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Hon påpekade också att företaget inte utredde och åtgärdade händelserna, skriver Hotellrevyn.

Men enligt DO inkom anmälan från kvinnan för sent. Händelserna skedde under hösten 2013 och första halvåret 2014 och det är därför för sent att få ärendet prövat i domstol, enligt DO.

Dock ansåg DO att kvinnan gjorde rätt i att anmäla då det ledde till att Max förbättrade sitt arbete mot diskriminering.
– Hon har uppmärksammat såväl DO som företaget på de här problemen. Företaget har nu vidtagit åtgärder som har förutsättning att leda till en förändring, säger Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet Arbetsliv, till Hotellrevyn.

Åtgärderna som Max har vidtagit omfattar alla diskrimineringsgrunder och alla bolagets restauranger.