Martin Klepke webbledartopp

”Hur många liv är socialminister Göran Hägglund beredd att offra för den nyliberala drömmen om att företagens vinster alltid ska prioriteras?”

Frågan ställdes provokativt i en ledare i Arbetet för sex år sedan när läkemedel skulle börja säljas på bensinmackar och i livsmedelsbutiker.

Och frågan bör upprepas i dag när Läkemedelsverket har beslutar att upphäva den dåvarande Alliansens beslut och från i höst förbjuder fri försäljning av tabletter med paracetamol.

All erfarenhet från andra länder hade då, 2009, redan visat att en ökad tillgänglighet till läkemedel också ökar antalet förgiftningar. Men av någon anledning skulle detta inte gälla Sverige, enligt dåvarande socialminister Göran Hägglund, åtminstone skulle det inte få hota företagens rätt till vinster.

Men Sverige reagerade alltså precis som alla andra länder.

Enligt en utvärdering av Läkemedelsverket har antalet förgiftningsfall ökat drastiskt sedan Alvedon och övriga läkemedel med paracetamol 2009 fritt fick börja säljas utanför apoteken.

Förgiftningsfallen med paracetamol har ökat med omkring 400 fall om året, vilket motsvarar en ökning med nästan 40 procent.

Främst är det unga kvinnor mellan 15 och 24 år som tagit överdoser i avsiktliga självmordsförsök och självskadehandlingar.

Det här visste vi alltså innan Alliansregeringen tog sitt beslut om att släppa försäljningen fri. Att Sverige skulle följa en helt egen trend, med ett helt annat mönster än övriga mänskligheten, kan inte ens den mest inbitne nyliberal i verkligheten ha trott.

Men den ideologiska blindheten styrde. I valet mellan 400 förgiftningsfall och företagens rätt vill vinst valde den styrande borgerligheten företagens rätt till vinst.

När Läkemedelsverket i dag förbjuder fortsatt fri försäljning av paracetamoltabletter struntar de dock i ideologier.

Deras bevekelsegrund är att värna folkhälsan.

Det är utmärkt. Att rädda liv måste få vara överordnat nyliberala strategier.

Göran Hägglunds och Alliansens beslut att mot bättre vetande släppa företagens jakt på vinster fri tjänar därmed som ännu ett bevis på nyliberalismens ohälsosamma cynism.