Många arbetsolyckor inträffar under första timmen, dygnet eller veckan på det nya jobbet. Därför har arbetsmiljöorganisationen Prevent tagit fram en kostnadsfri guide som passar alla företag.

– Vi vet att den första tiden på det nya jobbet är riskfylld. Inte minst gäller det för unga som många gånger helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent som ägs av parterna på arbetsmarknaden.

Målet med Introduktionsguiden är att ge en helhet, från det mest grundläggande som att få nycklar och lära sig hitta i lokalerna till vilka specifika risker som finns i det aktuella arbetet.

Guiden riktar sig till främst små och medelstora företag oavsett bransch, förklarar Frida Fossland, projektledare.

– Det är ett enkelt verktyg som du helt och hållet kan anpassa till hur det ser ut på ditt företag.

Cirka 4 000 unga mellan 16 och 24 år råkar ut för arbetsskador varje år, enligt anmälningar till Arbetsmiljöverket. Tjejer drabbas främst av olyckor inom omsorg och sociala tjänster, medan killar råkar ut för flest olyckor inom bygg. 

Unga är mer utsatta än andra på arbetsmarknaden med åtta anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda och år, att jämföra med snittet för samtliga åldersgrupper som är sex.

De vanligaste bristerna som kommer fram under Arbetsmiljöverkets inspektioner är att ungdomarna inte får introduktion och handledning, samt att arbetsgivaren inte gör tillräckliga riskbedömningar av de arbetsuppgifter som unga utför.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler har alla rätt till en ordentlig introduktion där man får reda på sina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. Är du under 18 ska du dessutom ha en handledare som du kan vända dig till. I introduktionen ska du få veta:

• vilka dina arbetsuppgifter är och vad du inte får göra

• hur verktyg och maskiner fungerar

• vilka arbetsmiljöregler som gäller

• vilka risker som finns och hur du kan skydda dig mot dem.

• Din handledare ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd.