Regeringen och arbetsmarknadens parter är ense om att nollvision ska gälla för dödsolyckor i arbetslivet i Sverige. Det slår de fast i ett gemensamt uttalande i dag, den 28 april, som är den internationella arbetsmiljödagen.

Regeringen tar nu fram en strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Och de inblandade är ense om att nollvision för dödsolyckor ska gälla, står det bland annat i det gemensamma uttalandet.

– Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. För egentligen borde det vara självklart. Alla arbetstagare ska känna sig trygga med att på deras arbetsplats är det ingen som har kompromissat med arbetsmiljön, skriver arbetsmarknadsministern och företrädarna för parternas centralorganisationer.

Att partsmodellen är central för arbetsmiljöarbete har vi i Sverige vetat länge, påpekar de. Varje dag arbetar arbetsgivare och skyddsombud i samverkan med arbetstagare för att förbättra arbetsmiljön. Till exempel har antalet dödsolyckor i arbetslivet minskat de senaste 30 åren. Men mycket arbete återstår.

– Nu lägger vi in en extra växel i vårt gemensamma arbete för att förbättra arbetsmiljön. Regeringen utformar nu, i samråd med arbetsmarknadens parter, den strategi som ska bidra till en bra arbetsmiljö och till att färre drabbas av arbetssjukdomar och arbetsolyckor.

 

Läs hela uttalandet här.