Vattenfall har beslutat om ett nytt sparpaket, som ska minska personalstyrkan med motsvarande 1 000 heltidstjänster.

Ungefär hälften av nedskärningen kommer ske bland stabsanställda.

”Den nya organisationen ger förutsättningar för ett starkt nordeuropeiskt bolag”, skriver koncernchefen Magnus Hall i en kommentar.

Vattenfall har inför den nya nedskärningen drygt 29 300 heltidstjänster.

Beskedet kommer i samband med delårsrapporten för första kvartalet. Vattenfall, som till följd av stora nedskrivningar i det holländska förvärvet Nuon har gjort helårsförluster två år i rad, redovisar en vinst före skatt på 6 843 miljoner kronor för årets första kvartal, jämfört med vinsten på 10 131 miljoner kronor samma kvartal i fjol.

”Efterfrågan på el har under årets första kvartal varit fortsatt svag och elpriserna har fortsatt att falla”, skriver Vattenfalls koncernchef Magnus Hall i en kommentar.

Nettoomsättningen sjönk marginellt till 45 377 miljoner kronor, ned från 45 912 miljoner kronor ett år tidigare. Exklusive valutaeffekter var nedgången för omsättningen betydligt större.

Enligt Vattenfall fortgår samtidigt processen att avyttra den tyska brunkolsverksamheten.