LO ställer krav på att regeringen ska genomföra en rad konkreta åtgärder. 75 000 nya bostäder varje år och att fackmedlemmar ska kunna göra avdrag för sin fackavgift är några av kraven.

– Vi vill kunna visa att det gör skillnad med en socialdemokratisk regering, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

För några veckor sedan ställde sig LO-styrelsen bakom krav på fyra områden. Facket vill att de ska vara genomförda under tiden fram till 2018. Tobias Baudin förklarar att LO ska driva kraven på olika sätt – bland annat på 1:a maj, på Socialdemokraternas kongress i slutet av maj och genom opinionsbildning.

De fyra områdena är: minska arbetslösheten, bättre a-kassa, en mänsklig sjukförsäkring och tryggare jobb. För att mota arbetslösheten vill LO investera i infrastrukturen, bättre äldreomsorg med 30 000 nya heltidstjänster, aktiva arbetsmarknadsåtgärder. 90 dagars garanti för unga som innebär jobb, praktik eller utbildning ska erbjudas inom 90 dagar.

När det gäller a-kassan vill facket att reglerna ska ändras så att fler omfattas, ersättningen ska indexeras och att dagersättningen ska höjas till 910 kronor.

LO vill göra sjukförsäkringen bättre genom att sätta stopp för utförsäkringarna, att högsta ersättningen höjs och genom att regeringen och parterna gör en överenskommelse om rehabilitering.

För att skapa tryggare jobb vill facket att visstidsanställningarna ska begränsas, förbättra arbetsmiljön – ingen ska behöva skadas eller dö på sin arbetsplats – och avdragsrätt för både avgiften till a-kassan och till facket.