Martin Klepke webbledartopp

Nej, Ebba Busch Thor, ditt tjat om hur många aborter vi ska ha i Sverige är meningslöst och förolämpande i ett samhälle där såväl kvinna som man beslutar över sin egen kropp. Det är inte din sak att avgöra om en abort ska utföras eller inte. Du är inte inblandad i graviditeten.

Frågan är dock om vi kan göra mer för att undvika oönskade graviditeter. Men denna fråga lyser helt med sin frånvaro i KD:s abortkontext.

Det är naturligt. Arbetet mot oönskade graviditeter baseras inte på kristen moralism utan på en omsorg om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, och är därmed ointressant för KD efter valet av Ebba Busch Thor som partiledare.

Det faktum att Sverige har högst antal aborter i Norden – vissa år har vi till och med haft flest aborter i västvärlden – blir i Ebba Busch Thors begreppsvärld synd och skam. Och längre än så vill hon inte tänka.

Men vad beror de höga aborttalen på?

Vid återkommande nordiska konferenser runt sexuell och reproduktiv hälsa har den förhållandevis låga användningen av p-piller bland unga kvinnor i Sverige setts som ett bidragande skäl.

Aversionen mot p-piller i Sverige grundlades redan för decennier sedan när de första rapporterna kom om blodproppar och andra hälsofaror, som depressioner och nedsatt sexlust i p-pillrens spår.

I till exempel Danmark har en motsvarande debatt aldrig förts. Förskrivningen av p-piller är också markant högre i Danmark än i Sverige. Danmark har också långt lägre aborttal än Sverige.

Men här finns en annan infallsvinkel.

I Danmark är det inte ovanligt att unga flickor regelmässigt ordineras p-piller långt före den sexuella debuten. För vems skull skrivs då pillren ut?

Är det verkligen för att den unga kvinnan ska kunna stå upp för sin sexualitet och slippa oönskade graviditeter? Risken att bli med barn är ju obefintlig om hon ännu inte har något aktivt sexliv.

Eller ska kvinnan vara tillgänglig och ”färdigpreparerad” den dagen en man vill ligga med henne?

Debatten om p-pillren som ett ”medel för kontroll av kvinnor” hade sin senaste kulmen för några år sedan men såväl hälsodebatten som kontrolldebatten, som delvis gått i varandra, har med stor säkerhet påverkat användningen av p-piller i Sverige.

Det här speglar en medvetenhet och stolthet hos svenska kvinnor att inte ta samhällets normer och råd för givna. I stället vill de ha tillräckligt med underlag för att kunna ta självständiga beslut.

Men det speglar också en oförmåga från samhället att hantera situationen och förmedla just de relevanta fakta som krävs.

I den viktiga debatten om hur vi ska öka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, och om hur vi ska få ned antalet oönskade graviditeter, har vi tvärtom sett hur ungdomsmottagningar lagts ned och lämnat de unga utan svar på viktiga frågor.

I södra Stockholm ska nu en enda ungdomsmottagning möta 15 000 ungdomar.

Om KD och Ebba Busch Thor eftersträvar något positivt för unga borde hon och partiet engagera sig i preventivmedelsfrågor, frågan om säker sex, könsmaktsordning och utbyggda ungdomsmottagningar.

Men en partiledare som blint fördömer aborter utan annat underlag än tal om synd och skam kommer aldrig att förstå fria människors behov.

Risken är också att om ungdomsmottagningar och förebyggande arbete fortsätter att skäras ned så kommer fler ungdomar att i stället lyssna till Ebba Busch Thors hokus-pokus och woodoo-förklaringar om mannens överordnade ställning och vad som är skamligt och fel.