Arne Åkerberg argumenterar mot rot-avdrag och för fastighetsskatt.

De rödgröna har tänkt sänka de bidrag som ges ut i form av rut- och rot-subventioner. Ska fastighetsägare verkligen ha subventioner för att äga sin egen egendom? Räntebidraget på fastighetslån (eller annat lån) och den nu föreslagna 30-procentiga rabatten på arbeten utförda på fastigheten, vilket rut-avdraget innebär, är inte rättvist. Varför ska vi som inte äger några fasta tillgångar behöva subventionera ägaren till en fastighet? Solidariskt? Samhällslojalt? Logiskt? Axiomatiskt? Sunt?

Ska de besuttna gynnas? Det finns ingen anledning att sammankoppla ränteavdraget med skatten på kapital­vinster. Vi som sparar först och köper sedan, när vi vill ha ny båt, bil, fritidshus, varför ska vi ställa upp och ge subventioner till dem som bara knallar in till banken och lånar pengar? Varför ska vi vara solidariska med dem? Ska vi uppmuntra till slösaktigt beteende? NEJ.

Slopa ränteavdraget i tre steg. Ta bort hälften i första omgången och sedan 50 procent av det resterande avdraget vid två tillfällen. Det skulle ge statskassan ett extra tillskott på 17 miljarder vid första omgången och ytterligare 8 miljarder vardera vid de två följande tillfällena.

Rot-avdraget kan användas som en konjukturstimulerande åtgärd. Motiverat, om det tillämpas med måtta som det var förr, innan Alliansen kom åt makten.

Rut-avdraget kan ha ett berättigande för att få bort vissa svartjobb och underlätta för barnfamiljer att hinna med dubbelarbetet. Det borde gå att utforma som ett progressivt avdrag, där låginkomsttagare får större avdrag än 50 procent, medel­inkomsttagare högst 40 procent och de med inkomst över 50 000 kronor i månaden ännu mindre avdrag.

Pensionärer ska ha högre rut-avdrag, också här i en stigande trappa. Skatteverket kan ta fram en personlig kod baserad på det senaste årets dek­laration. Ett något lättare, ur administrativ synvinkel, alternativ är att ge avdraget utifrån pensionärens ålder. Avdraget gäller enbart för hushållsnära tjänster i egen ägd/hyrd bostad.

Återinför fastighetsskatt på fastigheter med högre taxeringsvärde än 4 miljoner kronor – men med bättre träffsäkerhet än tidigare. Det finns en modell som har överlämnats till finansdepartementet. Höj företagsbeskattningen för bank- och finansvärlden med fyra procent.

Detta skulle tillföra statskassan mer än 100 miljarder i nya intäkter per år och kunna täcka upp för välfärdens många uppdämda behov.

Tycker,

Arne Åkerberg

omvärlds­analytiker, 75+, Örebro