Ta inte jobb till en lön under 25 000 kronor i månaden! I kväll samlas sjuksköterskestudenter i Stockholm, Göteborg och Kalmar till manifestationer för att få nyutexaminerade sjuksköterskor att hålla samman kring sina lönekrav.

Emma Sildén.

Emma Sildén.

– Vården behöver oss. Vi är i en position där vi kan ställa krav, säger Emma Sildén, sjuksköterskestudent går sista terminen på sjuksköterskeutbildningen i Stockholm.

– 25 000 kronor i månaden är en rimlig lön för ett jobb som kräver tre års högskoleutbildning och innebär ansvar för människors liv och hälsa. Här i Stockholm samordnar sig arbetsgivarna kring ett lönetak på 24 000 kronor för nyutexaminerade sjuksköterskor. Det ska vi inte acceptera.

Manifestationerna i kväll, fredag, ska demonstrera att rean på nyutexaminerade sjuksköterskor är slut. Sjuksköterskestudenterna samlas under paroller som ”fullt pris gäller” och ”god vård kostar”.

Även fackligt aktiva sjuksköterskor som redan arbetar i vården kommer att delta och hålla tal, men studenternas kampanj är fristående i förhållande till Vårdförbundets kamp för högre löner.

– Konkret uppmanar vi dem som pluggar på sista terminen och går på anställningsintervjuer att säga nej till löner under 25 000, i visshet om att andra också kommer att tacka nej, säger Emma Sildén. Vi uppmanar också till att gå på många anställningsintervjuer, ett slags uttröttningstaktik.

Lönekravet är alltså minst 25 000 kronor i månaden, men kampanjen bär namnet ”Inte under 24 000”, efter det krav som sjuksköterskestudenterna ställde för ett par år sedan. Kampanjen har sitt ursprung i det uppror mot låga ingångslöner startade i Umeå våren 2011, och spreds till Stockholm, Göteborg, Lund, Kalmar och andra orter där sjuksköterskor utbildas.

Såväl Vårdförbundet som Emma Sildén ser tydliga framgångar för kampanjen.

– Tidigare har arbetsgivarna kunnat säga: ”Ja ja, det blåser över”, och vänta på nästa kull av nyutexaminerade. Men det går inte längre, nya studentkullar håller uppe kravet, säger Emma Sildén. Enligt vår senaste statistik tog över hälften av de nyutexaminerade sjuksköterskorna i Stockholm sin första anställning med en lön på 25 000 kronor eller mer, och närmare 90 procent fick 24 000 eller mer.

Medan många kurskamrater går på anställningsintervjuer, eller redan har tagit sin första anställning, väljer Emma Sildén att avvakta.

– Bemanningen inom sjukvården i Stockholm har aldrig varit sämre än den kommande sommaren. Som nyutexaminerad har man rätt till introduktion, men i den extrema stress som råder under sommaren är det svårt att få en bra start.

Vårdförbundets kollektivavtal för sjuksköterskor som arbetar i landstinget anger ingen minimilön i kronor. Lönerna sätts individuellt.