Löneökningarna stannar på 2 procent om året. Det är långt under Riksbankens prognos på 3,4–3,7 procent.

Det skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson och Andreas Wallström i en analys inför avtalsrörelsen nästa år.

Läget i ”den hårt prövade exportindustrin” kommer att prägla avtalsrörelsen. Därmed får Riksbanken svårt att klara inflationsmålet.

Hittills har Riksbankens prognoser för inflationen varit viktiga inför en ny avtalsrörelse.  Det håller på att förändras. Orsaken att Riksbanken har haft fel gång på gång.

Nu försöker Riksbanken bättra på förtroendet för inflationsmålet.

– Denna manöver kan komma att lyckas i den meningen att mycket låga löneavtal sannolikt undviks, skriver Nordea i dagens analys. Nordea tror ändå inte att inflationen kommer att stiga över 1,4 procent – genomsnittet under de senaste tio åren.

Tyska industriarbetare fick 3,5 procent i ett ettårigt avtal tidigare i år. Kronan har försvagats. Läget för industrin är bättre i dag än för tre år sedan. Exporten ökar. Ändå innebär den globala konkurrensen att sysselsättningen fortsätter att minska.

I höst startar avtalsrörelsen. Nästa vår löper avtalen ut för 2,4 miljoner löntagare, 70 procent av alla anställda som omfattas av kollektivavtal.

Utöver avtalade lönelyft på 2 procent räknar Nordea med en löneglidning, det vill säga löneökningar utöver avtalens, på 0,7 procent. Det är lägre än genomsnittet under de senaste åren.