En ledamot i styrelsen för Hotell- och restaurangfackets avdelning Syd har suspenderats från förtroendeuppdrag. Den främsta orsaken är rasistiska och sexistiska inlägg på Facebook.

Förbundsstyrelsens beslut var enhälligt.

Styrelseledamoten, som var kongressombud i höstas, är avstängd från alla förtroendeuppdrag tills vidare, men får vara kvar som medlem.

– Vi ställer högre krav på förtroendevalda. De företräder organisationen och medlemmarna. De ska veta bättre och vara medvetna om vår värdegrund och vad den står för, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Therese Guovelin.

Utöver egna inlägg har medlemmen gillat nationalistiska och rasistiska sidor på Facebook. Allt det där är numera undanstädat och borta från Facebooksidan. Avdelningsstyrelsen tyckte att det kunde räcka med det.

Förbundsstyrelsen håller inte med.

– Att suspendera någon är inget lätt beslut. Vi har inte haft något liknande ärende på åtminstone över tio år. Det är ett misslyckande när det går så långt, konstaterar Therese Guovelin.

Förbundsstyrelsen godkände också ett beslut i avdelning Väst. Avdelningsstyrelsen har entledigat en av sina ledamöter från sitt uppdrag. Ledamoten är därmed avstängd från styrelsen mandatperioden ut.

Förbundsstyrelsen ska ta fram ett material om Hotell- och restaurangfackets värderingar om alla människors lika rätt och värde.  Förslaget kommer från styrelsen för avdelning Syd, som vill ha något som kan användas i utbildningar och som stöd i samtal med medlemmar och förtroendevalda.

Drygt hälften av Hotell- och restaurangfackets medlemmar är kvinnor. Närmare hälften av medlemmarna har utomnordisk bakgrund.