Först bolagiserade Vellinge kommun verksamheten med det privata näringslivet som förebild. Sedan sålde kommunen till en privat ägare och tecknade ett tioårigt avtal värt över 30 miljoner om året med bolaget.

Utan upphandling. Sju år senare har Konkurrensverket fått upp ögonen för affären.

– En mycket allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Efter kritiken backar Vellinge och river upp avtalet. Då har kommunen redan köpt tjänster av bolaget för drygt 182 miljoner. Det var summan i slutet av 2013.

Bolaget, Serkon, bildades i början av 90-talet. Det skulle sköta stora delar av kommunens administration. Kommunen ägde Serkon genom sitt holdingbolag Vellinge Koncern AB.

2008 såldes Serkon till en privat ägare för 11,6 miljoner kronor. Samtidigt tecknade kommunen ett tioårigt avtal med bolaget.

Enligt lagen ska alla upphandlaringar värda mer än knappt ett par miljoner kronor annonseras. Vellinge bröt mot lagen. Det här föranleder Konkurrensverkets kritik.

Mer än så blir det inte. Vellinge kommun slipper en stjärnsmäll i form av tio miljoner i böter. Orsaken är att upphandlingen gjordes 2008. Därmed kan Konkurrensverket inte gå till domstol och kräva böter.