Det går inte att av religiösa skäl neka till att ta ett jobb som lottförsäljare. Så långt sträcker sig inte religionsfriheten, enligt en dom i kammarrätten i Göteborg.

En person hade nekat till att söka ett arbete som hade med lottförsäljning att göra eftersom synen på spel och lotteri är negativ inom Jehovas vittnen dit han hör.

Det fick Arbetsförmedlingen att neka honom jobb- och utvecklingsgarantin och vidare ersättning från Arbetsförmedlingen. Personen fick stöd av förvaltningsrätten men kammarrätten tyckte som arbetsförmedlingen.

Kammarrätten ifrågasätter inte att mannens handlande var ett uttryck för hans tro. Men skyddet att utöva sin religion omfattar inte, enligt Europakonventionen, varje handling som motiveras av religion.

Vägran att hantera lotter har enligt kammarrätten inte ett tillräckligt nära samband med tron och omfattas därför inte av skyddet för religionsfriheten.