HakanTLindgrenHåkan T Lindgren är sedan en knapp månad ordförande i Transports avd 51 i Karlskrona.

– Det är första gången jag jobbar på avdelningsnivå, så utmaningarna är många. Att öka medlemsantalet, få i gång verksamheten och se över organisationen, säger han till Arbetet.

Håkan T Lindgren är väktare, 29 år gammal och började jobba fackligt 2006, ungefär samtidigt som han fick sitt första väktarjobb. Den klassiska vägen skyddsombud, olika poster på klubbnivå och region.

Men fackliga frågor är han uppväxt med. Pappa heter Lars Lindgren och är ordförande i Transport.

–  Så är det, och därifrån har jag fått mitt rättspatos. Men mitt jobb har jag så klart fått på egna fackliga meriter och efter val, säger han.

Avdelning 51 täcker ett stort geografiskt område i hela sydöstra Sverige med huvudkontor i Karlskrona.

–  Och just det är ett problem i sig, säger Håkan T Lindgren. Vi är inte uppdelade efter branscher, som i storstäder. Och det är svårt att få en väktare att bry sig om frågor som rör lastbilschaufförer.

– Vi försöker med branschträffar för att skapa större samhörighet och intresse.

Han är väktare, men på fritiden läser han ekonomi på högskolan för att bli en bättre facklig förhandlare.

– Motparten har koll och kan argumentera utifrån ekonomi. Det måste vi också kunna för att motivera höjningar – peka på positiva effekter av bättre löner.