Var fjärde anställd i förskolan har ingen utbildning alls för att arbeta med barn. Läget är värre i de fristående förskolorna, med 37 procent som saknar relevant utbildning. I de kommunala förskolorna är andelen 21 procent, enligt nya siffror från Skolverket.

Av alla förskoleanställda har 43 procent förskollärarexamen och 3 procent lärar- eller fritidspedagogexamen. 22 procent har en relevant gymnasieutbildning, medan 9 procent har oavslutade gymnasie- eller högskolestudier med inriktning pedagogi/barn. 24 procent saknar helt utbildning på området.

Skolverkets statistik visar också att den genomsnittliga barngruppen består av 16,9 barn och är därmed i stort sett oförändrad. Även personaltätheten ligger på en oförändrad nivå: 5,3 barn per anställd.