Cirka 300 personer får extra ersättning på i snitt 24 500 kronor. Det blir konsekvensen av Arbetsförmedlingens jätteschabbel där tiotusentals arbetssökande fått felaktig ersättning.

I över tio års tid betalade Arbetsförmedlingen ut felaktiga ersättningar till personer som gått på olika arbetsmarknadspolitiska program. De tiotusentals berörda skulle ha haft aktivitetsstöd men gick i stället på andra liknande ersättningar. Avslöjandet om de felaktiga utbetalningarna gjordes förra året.

När felet uppdagades fick så småningom 27 000 personer ett brev hem i brevlådan om misstaget. De uppmanades inte direkt att klaga, men omkring 600 gjorde ändå det. Nu har Försäkringskassan, som är den myndighet som betalar ut ersättning, räknat klart.

298 personer får i genomsnitt 24 500 kronor, pengar som nu betalats ut, totalt sju miljoner kronor. Den som fick mest kan kvittera ut 327 000 kronor.

Vilka är de då, finns någon typperson som har fått pengar tillbaka?

– Nej, vi har ingen bild av den typiske ”kunden”, säger Joakim Jarnryd, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Enligt uppgift till TT ska en relativt stor andel som fått kompensation vara fängelseinterner.

– Vi vet att det förekommer, men jag har ingen koll på i vilken utsträckning, säger Jarnryd.

Något fåtal riskerar att få återbetalningskrav från Försäkringskassan, även om Jarnryd säger att myndigheten kommer att vara generös i sin tolkning.

Att så få av de tiotusentals som uppmärksammades på felaktigheterna av bland andra TT och Arbetsförmedlingen, hänger förmodligen samman med att många skrämdes bort. I utskicket från Arbetsförmedlingen varnades för att det lika gärna kunde bli tal om återkrav.

– Vi uppmanade till försiktighet, säger Jarnryd.

Nu bör det gigantiska schabblet med de felaktiga ersättningarna vara ett avslutat kapitel. För ett år sedan skruvade AF på datasystemen, ett systemfel som tickat sedan slutet av 1990-talet. Men det går fortfarande att klaga om man tror sig ha blivit blåst på pengar.

 

Minst 27 000 berörda

De felaktiga utbetalningarna avslöjades 12 maj i fjol. De hade då pågått i cirka 14 år. I februari 2014 upphörde de. Antal berörda är minst 27 000 arbetslösa individer i arbetsmarknadspolitiska program sedan 2012. Hur många innan dess vet inte Arbetsförmedlingen (AF). I slutet av maj 2014 skickade AF ut ett brev till de cirka 27 000. Omkring 600 svarade och begärde att få sin ersättning omprövad. 300 skickade in kompletterande uppgifter till Försäkringskassan som utrett ärendena. De berörda grupperna är i huvudsak personer som haft rehabersättning, sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), försörjningsstöd (socialbidrag), ersättning från kriminalvården och personer med avgångsvederlag. Dessa har alltså fått ersättning från fel system. De skulle ha haft aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen, men har i stället fått utbetalning från de system där de tidigare hört hemma. Källa: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan