Värnplikten avskaffades 2009 – och därmed också mönstringen. Foto: Anders Wiklund

Värnplikten avskaffades 2009 – och därmed också mönstringen. Foto: Anders Wiklund

Kalla in 100 000 ungdomar till allmän, obligatorisk medborgartjänst varje år. LO:s Tobias Baudin och Kommunals ordförande Annelie Nordström är två av dem som står bakom förslaget.

Tanken är att öka beredskapen för katastrofer och att täta kittet i samhället.

– Förr hade vi värnplikten och folkskolan. Barn och ungdomar från olika miljöer studerade och jobbade ihop. Nu glider samhället isär. Vi behöver ett kitt som håller ihop samhället, säger Bengt Säve-Söderbergh, tidigare statssekreterare (S) på utrikesdepartementet.

Tidigare i dag överlämnade han förslaget ”Gör din plikt – kräv din rätt” till försvarsminister Peter Hultqvist. Det är ingen statlig utredning, utan ett medborgarinitiativ från 15 personer med olika bakgrund.

Tidigare statsministern Ingvar Carlsson, SSU-ordföranden Ellinor Eriksson, professorerna Olof Ruin och Lars Trägårdh, journalisten Göran Rosenberg och Kommunals utredare Yeshi Wondmeneh är några av dem.

– Vi hoppas få i gång en debatt. Vi föreslår att regeringen ska tillsätta en bred parlamentarisk utredning, berättar Bengt Säve-Söderbergh.

Alla ungdomar mellan 18 och 24 år ska mönstra och göra medborgartjänst. De ska få grundutbildning om insatser i civilförsvaret samt vid kriser och katastrofer. Utbildningen kan också innehålla militära inslag.

Sedan värnplikten försvann har beredskapen för katastrofer blivit sämre. Den stora skogsbranden i Västmanland är ett exempel på det.

Unga lever i skilda världar och möts aldrig över klassgränserna. Obligatorisk medborgartjänst kan ta över folkskolans och värnpliktens roll som mötesplats. Det stärker det sociala kittet.

– Vi lämnar två raka förslag. Vi går inte på en massa detaljer som vad det ska kosta och hur långa medborgartjänsten ska vara. Vi vill starta en debatt, säger Bengt Säve-Söderbergh.

Medborgartjänst ska inte fixa ungdomsarbetslösheten, men den kan utformas så att unga får erfarenheter från arbetslivet.

– Ungdomsarbetslösheten finns med i bakgrunden. Det är under åren runt 20 som de flesta formar sin samhällsuppfattning. Det kan vara nyttigt att göra medborgartjänst i det formativa skedet i livet, resonerar Bengt Säve-Söderbergh.