500 jobb hotas när tre bolag inom friskolekoncernen Karl-Oskargruppen hotas av konkurs, skriver Lärarnas Tidning.

I slutet av mars beviljades de tre bolagen, med bland annat flera grundskolor, gymnasieskolor och skolrestauranger, så kallad rekonstruktion av Växjö tingsrätt. Pengarna var slut och de kortfristiga skulderna var uppe i 60 miljoner kronor.

Tre månader har bolagen fått på sig att lösa problemen av tingsrätten i Växjö.

Snabb expansion, för få elever och för liten skolpeng anges som orsaken till den ekonomiska krisen, som berör cirka 500 anställda vid de olika skolorna.

I första hand vill man sälja de tre problemföretagen i klump. En förutsättning för att en ny ägare ska kunna driva skolorna vidare utan att söka nya tillstånd från skolinspektionen.

Man måste också komma överens med fordringsägarna om att skriva ner skulderna rejält.

Före midsommar måste problemen vara lösta, säger de jurister som utsetts att sköta rekonstruktionen.

Läraren Henrik Sandgren, som också är Lärarförbundets arbetsplatsombud på en av de hotade skolorna, hoppas på en lösning.

– Om det förmodan skulle bli ett negativt besked, får vi väl fundera på om vi kan ta över själva, säger han till tidningen.