Kommunernas kurser i svenska för invandrare (SFI) varierar i utbud. Totalt är det bara 20 respektive 30 procent av Sveriges kommuner som erbjuder akademisk respektive yrkesinriktad SFI, rapporterar Ekot.

Detta trots att den här typen av svenskundervisning har visat sig ge bättre studieresultat och ökar deltagarnas möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet i jämförelse med vanlig SFI.

I Stockholms län erbjuder 80 procent av kommunerna SFI för akademiker och över 60 procent SFI med yrkesinriktning, bland annat för läkare, företagare, hantverkare och ingenjörer. I flera län, däribland Jämtlands, Kalmar och Norrbottens län, erbjuds få eller inga sådana utbildningar.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) behöver kommunerna mer resurser och ett bättre samarbete med arbetsförmedlingen för att öka utbudet av de här utbildningarna.